Πελάτης

Μουσείο Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Καΐρου

Τομέας

Μουσεία

Τοποθεσία

Κάιρο, Αίγυπτος

Προϋπολογισμός Έργου: 796.000,00 €
Περίοδος Έργου: 08/2014 – 04/2015

Μουσείο Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Καΐρου, Αίγυπτος

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και διαφόρων μουσειακών κατασκευών για την ανανέωση των εκθετέων συνόλων με πρόσφατα ευρήματα και το γενικότερο εκσυγχρονισμό του Μουσείου.

Το μουσείο περιλαμβάνει επίτοιχες και περίοπτες προθήκες, με μηχανισμούς ανοίγματος σχεδιασμένους να ικανοποιούν τις ανάγκες της κάθε προθήκης και του εκθέματος που περιέχει.

Χαρακτηριστικά του έργου:

  • 30 μουσειακές προθήκες
  • Ειδική κατασκευή γυάλινου δωματίου
  • Ειδικές μεταλλικές αυτοφωτιζόμενες κατασκευές τύπου «κίονα»
  • Ποικίλες μεταλλικές κατασκευές εντός των προθηκών για στήριξη των εκθεμάτων
  • Ειδικές κατασκευές από plexiglass για ανάρτηση εκθεμάτων, εποπτικό υλικό και κειμενική πληροφορία
  • Συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού
  • Αντισεισμικές προθήκες με μηχανισμούς ανοιγόμενων βάθρων για προφύλαξη των εκθεμάτων σε περίπτωση σεισμού