Πελάτης

Εταιρεία Τομή

Τομέας

Εμπορικά Καταστήματα

Τοποθεσία

Σπάτα

Προϋπολογισμός Έργου: 500.000,00 €
Περίοδος Έργου: 1/10/2019 έως 31/10/2019

Επέκταση Εκπτωτικού Χωριού στα Σπάτα (Smart Park)

Η εταιρεία Τομή που ανέλαβε το έργο αντιμετώπισε καθυστερήσεις στην εγκατάσταση 1800m2 γυάλινων στεγάστρων, με σημειακές στηρίξεις, ενώ η ημερομηνία παράδοσης του έργου πλησίαζε γοργά.

Υπήρξαν σημαντικές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, όπως:

 • Το χρονοδιάγραμμα συμπιέστηκε σε ένα μήνα αντί τριών.
 • Ένας σχεδιασμός που απαιτούσε μηδενικές κατασκευαστικές ανοχές.
 • Μια ημιτελής μεταλλική κατασκευή με απροσδόκητες αστοχίες.
 • Μια περίπλοκη μέθοδος τοποθέτησης που απαιτούσε την εφεύρεση ιδιότυπων μηχανημάτων.

Σημαντικά Στοιχεία

 • 1800m2 γυάλινου στεγάστρου  
 • 115 τόνοι υαλοπινάκων
 • 950 τεμάχια υαλοπινάκων ονομαστικού πάχους 25 mm
 • 3800 τρύπες σε διαφορετικές θέσεις
 • 1500 ανοξείδωτες στηρίξεις
 • 3600 ανοξείδωτες κεφαλές
 • 20000 ανοξείδωτα παξιμάδια
 • 1800Kg σιλικόνης ανθεκτικής στις καιρικές συνθήκες.

Στην Υαλοδομή ανατέθηκε η ολοκλήρωση του σχεδιασμού, της παραγωγής και της εγκατάστασης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεκινήσαμε, ενώ υπήρχε ημιτελής μεταλλική κατασκευή, με την προετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων για 950 θερμικά σκληρυμένους μεταξοτυπημένους πολυστρωματικούς υαλοπίνακες αποτελούμενους από 3800 διαφορετικών θέσεων οπές. Οι μηχανικοί της Υαλοδομής ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον σχεδιασμό σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. Για την τοποθέτηση σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδικό ανυψωτικό μηχάνημα. 1500 ανοξείδωτες στηρίξεις ποιότητας AISI 316 μαζί με 3600 κεφααλές τοποθετήθηκαν σε προκαθορισμένες θέσεις ώστε να φέρουν 115 τόνους γυάλινων στεγάστρων και όλα αυτά σε μόλις 25 ημέρες. Η συμμετοχή της Υαλοδομής επέτρεψε στην εταιρεία Τομή να ολοκληρώσει εγκαίρως τα 1800m2 γυάλινου στεγάστρου πιάνοντας τον στόχο για όλες τις ημερομηνίες παράδοσης. Η διοίκηση της εταιρείας Τομή έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από την Υαλοδομή και πλέον μας θεωρούν έναν από τους προτιμώμενους υπεργολάβους της.