Πελάτης

Ξενοδοχείο Amirandes

Τομέας

Ξενοδοχεία

Τοποθεσία

Ηράκλειο Κρήτης

Ξενοδοχείο Amirandes, Ηράκλειο, Κρήτη

Τύποι υαλοπινάκων που χρησιμοποιήθηκαν: Aspis-Lam® BR2 και Aspis-Lam® P6B.