Πελάτης

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου

Τομέας

Μουσεία

Τοποθεσία

Κόρινθος

Προϋπολογισμός Έργου: 318.000,00 €
Περίοδος Έργου: 09/2015 – 05/2016

Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου

Το έργο αφορά στην επανέκθεση της Ανατολικής και της Κλασικής (Νότιας) Αίθουσας του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου, όπου εκτίθενται αντικείμενα που εικονογραφούν τη ζωή στην εκτός των τειχών κορινθιακή επικράτεια, αλλά και την εντός των τειχών πόλη της Αρχαίας Κορίνθου.

Το μουσείο περιλαμβάνει επίτοιχες, περίοπτες, επιδαπέδιες και επιτραπέζιες προθήκες, με μηχανισμούς ανοίγματος σχεδιασμένους να ικανοποιούν τις ανάγκες της κάθε προθήκης και του εκθέματος που περιέχει.

Χαρακτηριστικά του έργου:

  • 30 μουσειακές προθήκες
  • Πάνω από 30 ειδικές ανοξείδωτες κατασκευές
  • Πάνω από 150 βάθρα εκτός και εντός προθηκών
  • Πάνω από 200 ειδικές κατασκευές από plexiglass
  • Όλες οι προθήκες εξοπλισμένες με σύστημα ρύθμισης υγρασίας
  • Όλες οι προθήκες εξοπλισμένες με σύστημα καταγραφής υγρασίας/θερμοκρασίας
  • Όλες οι προθήκες εξοπλισμένες με αισθητήρες συναγερμού
  • Αντισεισμικές προθήκες με μηχανισμούς ανοιγόμενων βάθρων για προφύλαξη των εκθεμάτων σε περίπτωση σεισμού
  • Διάφορες ειδικές κατασκευές όπως αποτύπωση τμήματος του Κορινθιακού σε μορφή χάρτη στο δάπεδο του Μουσείου με χρήση τσιμεντοκονίας και ανοξείδωτων τεμαχίων και κατασκευή τμήματος ξύλινου καραβιού.