Πελάτης

Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε

Τομέας

Κτιριακά Έργα

Τοποθεσία

Μαρούσι, Αθήνα

Προϋπολογισμός Έργου: 67.000,00 €
Περίοδος Έργου: 8/2020 – 10/2020

Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε

Η Υαλοδομή Μαυρόπουλος ΑΕΒΕ συμμετείχε ενεργά στην ανακαίνιση των γραφείων διοικήσεως της εταιρείας Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε, επίσημη αποκλειστική διανομέας της YAMAHA MOTOR Co. Ltd. σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, της PORSCHE AG και της SIXT στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν:

  • 450m² σταθερών διαχωριστικών υαλοστασίων γραφείων, αποτελούμενα από υαλοπίνακες της σειράς ASPIS-LAM®
  • 12 υαλόθυρες αποτελούμενες από υαλοπίνακες της σειράς G-GUARD® με περιμετρικό πλαίσιο.