Ένας κόσμος με ατελείωτες δυνατότητες

Τεχνικός Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις

We believe that when caring, ambitious people come together, anything is possible. We stand up for and do what’s right. We challenge conventions to drive meaningful, positive progress for our clients, our industry, and our communities. While we have distinct and diverse skills and perspectives, we’re united in our endless quest to redefine what’s possible.
Τεχνικός Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις

Ο κόσμος του γυαλιού είναι ένας κόσμος με ατελείωτες δυνατότητες. Η τεχνολογία είναι το πιο σημαντικό εργαλείο που χρειαζόμαστε, για να εφεύρουμε, ή – για να τεθεί πιο σωστά – εφεύρουμε εκ νέου τον κόσμο αυτό. Η απόκτηση επομένως, του πιο προηγμένου εξοπλισμού είναι κύριο μέλημά μας και βασική μας προτεραιότητα.

Την τελευταία πενταετία η Υαλοδομή θέλοντας να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες παραγωγικές ανάγκες προχώρησε στην ενίσχυση της δραστηριότητάς της με αγορά νέων μηχανημάτων και αναβάθμιση υπαρχόντων.

Πιο συγκεκριμένα:

Αγορά νέου εκτυπωτικού μηχανήματος ψηφιακής εκτύπωσης για υαλοπίνακες.

Αγορά δύο νέων πάγκων κοπής.
Αγορά νέου CNC μηχανήματος κάθετης κοπής.
Αγορά νέας Bilaterale

Αγορά νέου φούρνου με παράλληλη αναβάθμιση του λογισμικού της μονάδας θερμικής σκλήρυνσης υαλοπινάκων. Η νέα γραμμή έχει δυνατότητα σκλήρυνσης των πλέον σύγχρονων υαλοπινάκων (μαλακής επίστρωσης)

Αγορά δύο επιπλέον γερανογέφυρες για ταχύτερη φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της τελικής φόρτωσης.

Αγορά  δύο online UPS 15KVA και 20KVA αντίστοιχα.
Αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύς 800KW που καλύπτουν το 100% των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων του ομίλου από ΑΠΕ. 

Επιπλέον, η εταιρεία μας προμηθεύτηκε ένα λογισμικό ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, το οποίο παρακολουθεί όλες τις πτυχές της παραγωγής ταυτόχρονα, επιτρέποντας τόσο σε μας όσο και στους πελάτες μας να έχουμε εικόνα της πορείας της παραγωγής, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Μηνιαία ικανότητα παραγωγής

Η μηνιαία ικανότητα παραγωγής της Υαλοδομής είναι περίπου 15.000 m2 γυαλιού. Επίσης, ένα μεγάλο απόθεμα προμηθειών σε υαλοπίνακες εγγυάται γρήγορη επεξεργασία των παραγγελιών.

Εγκαταστάσεις

Συνολικά, ο όμιλος στεγάζεται σε εγκαταστάσεις 12.000 m2.

Το συνολικό κόστος των επενδύσεων την τελευταία πενταετία στον μηχανολογικό εξοπλισμό ξεπέρασε το 1.500.000€.

Our Commitments

We know that every decision has an impact

Safety

We will never compromise the safety of our people. Our goal is zero incidents and our lost time frequency rate is industry-leading.

Sustainability

We look beyond sustainable construction with a holistic approach to corporate social responsibility that addresses partners, people, projects, practices and places; our 5P Model.

Quality

We see projects through and proactively develop solutions to exceed expectations. Operational excellence instills quality principles that tangibly demonstrate success.

Our Core Values

Passion. Integrity. Hard work. Professionalism. Caring.

These core values have been with us since the beginning, and they’ve infused who we are and how we build. Nothing brings us more excitement than transforming the skyline — and we do it by setting our standards high, striving for the best, building trust, and lifting up the people around us.

Your next-generation construction partners