Προϊόντα
Η Υαλοδομή προσπαθεί συνεχώς να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών και βιομηχανιών και κάνει το καλύτερο δυνατό ώστε να προσφέρει ένα εξίσου μεγάλο εύρος προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα μας έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, ένα είναι κοινό για όλα: η υψηλή ποιότητα. Έτσι λοιπόν, έχουμε επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικές έννοιες, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται η κατηγοριοποίηση των προϊόντων μας. Αυτές είναι η άνεση, η διακόσμηση, η προστασία και η ασφάλεια. Έχοντας αυτές τις έννοιες κατά νου, έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων και λύσεων για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η σειρά Focus-On® αποτελεί την πέμπτη προϊοντική κατηγορία που αποτελεί δημιούργημα της Υαλοδομής και διακρίνεται για την πρωτοπορία και την καινοτομία της.